Studium Policealne

Blog Image

Studium trwa 3 semestrów, tematyka obejmuje:

- zagadnienia wymagane do uzyskania licencji detektywa, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2163, Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 730),

- przygotowanie do wnioskowania o pozwolenie na broń do ochrony osobistej,

- uzyskanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia.

SEMESTR I

Warunki ubiegania się o licencję detektywa:

- Uprawnienia detektywa.

- Prawa i obowiązki detektywa.

SEMESTR II

Szkolenie związane z możliwością ubiegana się o dostęp do broni palnej.

Teoria:

- Budowa i działanie broni

- Podstawy dyscypliny i musztra.

- Praktyka na strzelnicy.

- Ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

- Podstawy działań taktycznych.

SEMESTR III

- Pozyskiwanie informacji

- Kradzieży informacji

- Teoria i praktyka

Oferta Studium Policealnego skierowana jest do osób zainteresowanych uzyskaniem licencji detektywa bądź licencji kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia, lub uzyskaniem pozwolenia na broń do ochrony osobistej.

W okresie trwania Studium odbywają się zajęcia praktyczne z zakresu podstaw działań taktycznych i operacyjnych, obejmujące bezpieczeństwo własne i osób trzecich.

Dziesięciu najlepszych Słuchaczy będzie miało możliwość podjęcia pracy lub współpracy w branży detektywa i wywiadowcy.

Czesne:

1. Opłata jednorazowa za całość z góry (za 3 semestry) - 10.000 zł (556 zł w rozliczeniu miesięcznym)

2. Opłata za semestr z góry - 3.600 zł (600 zł w rozliczenie miesięcznym)

Opłata miesięczna: płatne z góry za miesiąc - 670 zł.