Studia Podyplomowe

Blog Image

Studia trwają 3 semestry, tematyka obejmuje:

- zagadnienia wymagane do uzyskania licencji detektywa, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2163, Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 730),

- przygotowanie do wnioskowania o pozwolenie na broń do ochrony osobistej,

- uzyskanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia,

- praktyczne przygotowanie do zapobiegania działaniom zewnętrznego wywiadu komercyjnego.

SEMESTR I

Warunki ubiegania się o licencję detektywa:

- Uprawnienia detektywa.

- Prawa i obowiązki detektywa.

SEMESTR II

Szkolenie związane z możliwością ubiegana się o dostęp do broni palnej.

Teoria:

- Budowa i działanie broni

- Podstawy dyscypliny i musztra.

- Praktyka na strzelnicy.

- Ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

- Podstawy działań taktycznych.

SEMESTR III

- Pozyskiwanie informacji

- Kradzieży informacji

- Teoria i praktyka

W okresie trwania studiów odbywają się zajęcia praktyczne z zakresu podstaw działań taktycznych i operacyjnych, obejmujące bezpieczeństwo własne i osób trzecich.

Studia skierowane są m. in. do słuchaczy pracujących w służbach mundurowych, którzy dążą do awansu.

Skierowane są również do osób, które chcą otrzymać licencję detektywa, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Słuchacze będą także przygotowywani do egzaminu na pozwolenie na broń do ochrony osobistej. Organizatorzy zapewniają wsparcie prawne i praktyczne podczas wnioskowania o wydanie pozwolenia.

Dodatkowo nasi Słuchacze uczestniczą w praktycznych zajęciach na strzelnicy pod opieką uprawnionych instruktorów.

    Przygotowujemy do podjęcia pracy w pionie bezpieczeństwa wewnętrznego organizacji na stanowisku pracownika kwalifikowanego.

    Umożliwiamy zdobycie zaświadczenia kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia, co pozwala podjąć zatrudnienie w odpowiednich podmiotach.

    Wiedza i umiejętności oraz uprawnienia nabywane przez naszych Słuchaczy czynią ich wszechstronnie przygotowanymi pracownikami pionu bezpieczeństwa wewnętrznego organizacji, odpowiedzialnymi za m.in.: opracowanie planów ochrony, kierowanie ochroną (np. wewnętrze służby ochrony) oraz podejmowanie właściwych decyzji wyboru zabezpieczenia podmiotu w zakresie miękkich i twardych zabezpieczeń.

  • Przez 3 semestry oferujemy zajęcia z samoobrony prowadzone przez instruktorów służb mundurowych.
  • Dziesięciu najlepszych Słuchaczy będzie miało możliwość podjęcia pracy lub współpracy w branży detektywa i wywiadowcy.
  • Dodatkowo Słuchacze mogą ubiegać się o uzyskanie upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oraz uzyskanie zaświadczenia o przeszkoleniu w tym zakresie.

Czesne:

1. Opłata jednorazowa za całość z góry - 10.000 zł (560 zł w rozliczeniu miesięcznym)

2. Opłata za semestr z góry - 3.600 zł (600 zł w rozliczenie miesięcznym)

3. Opłata miesięczna: płatne z góry za miesiąc - 670 zł. Opłata wpisowa (rozmowa kwalifikacyjna) - 200 zł.

Istnieje możliwość zapisania się tylko na sam kurs:

I. uprawniający do ubiegania się o uzyskanie licencji detektywa - 3.900 zł

II. przygotowywanie do egzaminu na pozwolenie na broń do ochrony osobistej - 3.900 zł.